Tłumaczenia pisemne

Profesjonalne tłumaczenia umów, dokumentów firmowych, technicznych, medycznych, CV oraz innych.


Tłumaczenia zwykłe

To tłumaczenia nie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych to 1600 znaków komputerowych ze spacjami. Wycenę przedstawiamy na podstawie objętości tekstu źródłowego, co pozwala nam na oszacowanie ostatecznego kosztu usługi. Podstawową jednostką rozliczeniową jest min. 1 strona.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe stanowią bardzo specyficzny rodzaj tłumaczeń, od którego wiele zależy. Są to dokumenty respektowane przez sądy, urzędy oraz inne instytucje publiczne. Tego typu przekład dokonywany jest przez tłumacza przysięgłego, który dokonuje uwierzytelnienia dokumentów poprzez przybicie na nim pieczęci. Pieczęć, którą tłumacz przysięgły dokonuje uwierzytelnienia została wydana mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową.
Tłumacz przysięgły musi otrzymać nominację od Ministra Sprawiedliwości. W chwili jej otrzymania staje się osobą zaufania publicznego, na której spoczywają obowiązki wynikające z ochrony i poszanowania prawa. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).
Więcej informacji na temat tłumaczeń przysięgłych mogą Państwo uzyskać na stronach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych (www.tepis.org.pl).

ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

  • Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu.
  • Dokumenty, które zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego opatrzone są pieczęcią dlatego też mogą zostać przekazane Klientowi tylko w formie wydruku (nie elektronicznej) za pośrednictwem poczty kurierskiej, zwykłej lub podczas odbioru osobistego.
  • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera następujące elementy: datę, numer repertorium, pieczęć wskazującą na jego oryginalność.
  • Tłumaczenia specjalistyczne wykonywane są przez tłumaczy specjalistów, a następnie podlegają uwierzytelnieniu przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA!
Dokumenty przeznaczone do przekładu przysięgłego powinny zostać dostarczone tłumaczowi w oryginale. W przypadku dostarczenia kopii lub skanu tłumacz jest zobowiązany do adnotacji, iż dokonany przekład został zrobiony na podstawie kopii dokumentu.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub chcieliby Państwo poznać szczegóły dotyczące obowiązującej ceny oraz warunków współpracy serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze wtedy, gdy nas Państwo potrzebują.

 

Weryfikacje tłumaczeń

Polegają na sczytaniu tekstów, które zostały już wcześniej przetłumaczone, lecz wymagają ponownego sprawdzenia w związku z wprowadzonymi zmianami, brakiem pewności co do jakości tłumaczenia, itd.


JĘZYKI

Wykonujemy tłumaczenia pisemne z wielu i na wiele języków świata, zarówno tych najpopularniejszych (cennik), jak i rzadkich.


SZYBKIE I PROSTE ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA

Aby poznać koszt usługi tłumaczenia tekstu, należy przesłać tekst (w formacie pliku tekstowego lub graficznego) do bezpłatnej wyceny drogą elektroniczną poprzez e-mail