Tłumaczenia Ustne

Tłumaczenia konsekutywne

Polegają na tym, że przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń. Nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu. W ramach tłumaczeń konsekutywnych wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

Tłumaczenia symultaniczne

Polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas konferencji międzynarodowych, kongresów i innego typu spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy (dla jednego języka obcego), którzy wymieniają się w odstępach półgodzinnych. W ramach tłumaczeń symultanicznych wykonujemy tłumaczenia kabinowe i szeptane.


 

TŁUMACZENIA USTNE

Podane ceny to stawki za godzinę zegarową w bloku 4-godzinnym. Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Język

 

Tłumaczenia konsekutywne i asystenckie Tłumaczenia symultaniczne / kabinowe (wymaganych jest dwóch tłumaczy, podany koszt obejmuje parę tłumaczy)
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński od 99,00 280,00
pozostałe popularne języki europejskie od 130,00 370,00
języki pozaeuropejskie (chiński, japoński, koreański, hindi) ORAZ rzadkie języki europejskie od 170,00  

Minimalna jednostka rozliczeniowa to blok obejmujący 4 godziny. Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu pierwszego bloku skutkuje rozpoczęciem kolejnego bloku. Za każdą godzinę powyżej 8 godzin pracy tłumacza danego dnia dolicza się stawkę godzinową zgodnie z w/w tabelą.

Podane ceny zawierają koszty dojazdu w wybranych regionach Polski. Dodatkowe koszty dojazdu są dzielone na zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę według realnych stawek.

W przypadku tłumaczeń wyjazdowych (tj. poza miejscem zamieszkania tłumacza) zleceniodawca ma obowiązek zapewnić nocleg oraz wyżywienie w czasie pracy tłumacza. W przeciwnym razie w/w kwestiami logistycznymi zajmuje się Biuro Tłumaczeń Intuis, a poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia zostają doliczone do faktury (ZAWSZE po uzgodnieniu ze zleceniodawcą).

W przypadku odwołania zleconej usługi w terminie na 2 dni przed datą wykonywania tłumaczenia, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4-godzinną pracę tłumacza.