Tłumaczenia

Nasz cel to klient zadowolony z profesjonalnego tłumaczenia.


Zapewniamy Całkowita poufność

Gwarantujemy Państwu, iż wszystkie przekazywane nam materiały traktowane są przez nas jako poufne. W przypadku przekazania dokumentów tajnych lub mających szczególne znaczenie dla naszego Klienta, podpisujemy klauzulę poufności chroniącą dany materiał. Bezpieczeństwo Państwa dokumentów oraz Państwa zaufanie stanowi dla nas najważniejszą wartość.

 

Przygotowanie i dostarczenie dokumentów do tłumaczenia

Po uzgodnieniu terminu i warunków wykonania tłumaczenia należy dostarczyć dokumenty. W zależności od rodzaju tłumaczenia i posiadanych możliwości dokumenty należy dostarczyć, wybierając jeden z podanych niżej sposobów:

tłumaczenia uwierzytelnione

  • skan dokumentu – drogą elektroniczną (e-mail)
  • kserokopia dokumentu – pocztą
  • oryginał dokumentu – pocztą (przesyłka polecona lub kurierska)

tłumaczenia zwykłe

  • skan dokumentu lub postać elektroniczna (np. dokument Word, PDF) – drogą elektroniczną (e-mail)
  • kserokopia (lub oryginał) dokumentu – pocztą