Ubezpieczenia w podroży

Ubezpieczenie Wojażer

Ubezpieczenie daje osobom podróżującym poza granicami Polski pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach, oferując zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance. Polisa ważna jest na terytorium wszystkich państw świata, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego pobytu ubezpieczonego.

Karta Pomoc w Drodze Polska 365 dni

Karta Pomoc w Drodze Polska 365 dni daje dostęp do usług organizowanych w razie wypadku, awarii lub innego zdarzenia, zaistniałego w czasie podróży. Dzwoniąc pod numer 801 102 102 zawsze uzyskasz pomoc.

Bezpieczny Rowerzysta

„Bezpieczny Rowerzysta” jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru.

i inne